Gümnaasiumi haridusprogrammid

Rahvaste rändamine ja kultuuridevaheline kommunikatsioon ühiskonnas

Programmi käigus otsime vastust järgmistele küsimustele:

  Millistel põhjustel rahvad rändavad?

  Kuidas seda mõjutavad looduslikud, poliitilised ja majanduslikud tegurid?

  Millised looduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed on rahvaste rändel?

Uurime lähemalt, kuidas keskkond ja sotsiaalsed tegurid rahvaste liikumist mõjutavad. Arutleme kultuuridevaheliste erinevuste ja stereotüüpide üle: mis võivad neid põhjustada, mis rolli mängib elukeskkond ja millised on salliva ühiskonna tunnused? Arendame suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust lahendades erinevaid probleemülesandeid, mis on seotud rände ja erinevate sotsiaalsete keskkondadega. Otsime seoseid rahvarände ja maadeavastuste vahel. Rühmatöö käigus saame teada, milliseid probleeme näeme praegu rahvastikugeograafias (n. ülerahvastatus) ning otsime nendele probleemidele võimalikke lahendusi.

Grupi suurus: kuni 26 inimest

Kestus: 60 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Elukeskkond

Programm keskendub erinevate maailmajagude looduslikele ning geograafilistele eripäradele. Uurime, millised on kohastumused erinevates keskkonnatingimustes hakkamasaamiseks. Räägime, kuidas inimene mõjutab ümbritsevat keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust. Vaatleme, kuidas erinevad elukeskkonnad mõjutavad kultuuride arengut ning linnu elukeskkonnana. Praktilise töö käigus tutvume säästliku tarbimise põhimõtetega ja katsetame võimalusi, kuidas neid igapäevaelus rakendada.

Grupi suurus: kuni 26 inimest

Kestus: 60 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Teadusteater keemiast

Programmi käigus tehakse huvitavaid keemiakatseid ning räägitakse elementidest, ainetest ja keemiateaduse seostest teiste loodusteadustega.

Grupi suurus: kuni 26 inimest

Kestus: 30–45 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

T-särgi kromatograafia

Programmis teeme erinevate ainete eraldamise abil t-särgile vahvaid kujundeid. Vajaliku särgi saavad osalejad osta muuseumist (2,50€) või ise kaasa võtta (särk peaks olema puhas, 100% puuvillane, soovitatavalt valge/hele).

Grupi suurus: kuni 20 inimest

Kestus: 90 minutit

Hind: 3 € inimese kohta + enda T-särk või muuseumi T-särk 2,50€

Tudengiriik

Lõbus ja hariv viktoriinimäng tudengielust, kus kajastuvad tudengite eluolu, kombed, söömisharjumused ja -võimalused, mood, reeglid, karistused jms.

Grupi suurus: kuni 32 inimest

Kestus: 60–90 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Eesti kultuurilugu

Kas Tartu Ülikoolist on võrsunud Nobeli preemia laureaat? Mis aastal hakati Tartu Ülikoolis õpetama eesti keeles? Millises Eesti linnas asub Riigikohus? Millal said naised õiguse ülikoolis õppida? Kes olid Eesti esimese looduskaitseseaduse algatajad ja väljatöötajad? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastused kaasahaaravate küsimustega põrandamängus „Eesti kultuurilugu”. Põrandamäng, mille küsimused on koostatud neljale vanusegrupile, aitab meeleolukas vormis omandada teadmisi Eesti teadus- ja kultuuriloost.

Grupi suurus: kuni 32 inimest

Kestus: 60–90 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Lisainfo ja broneerimine telefonil 737 5674 või e-posti teel muuseum@ut.ee