Edgar KantFoto: Tartu Ülikooli raamatukogu kogu


Geograaf, majandusteadlane, Tartu Ülikooli professor ja rektor Edgar Kant

21. veebruar 1902 Tallinn – 16. oktoober 1978 Lund, Rootsi

Edgar Kant lõpetas 1921. aastal Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Erakolledži. Kooliajal oli ta osalenud Tallinna Kooliõpilaste Pataljoni ridades Vabadussõjas. Haridustee jätkus Tartu Ülikoolis, mille ta lõpetas 1928. aastal geograafiamagistri kraadiga. 1934. aastal kaitses ta samas doktoriväitekirja. Seejärel töötas Kant ülikoolis õppejõuna: algul dotsendina ja juba 1936. aastast majandusgeograafia professorina. 1938. aastal nimetati ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks.

Saksa okupatsiooni ajal aastail 1941–1944 juhtis Kant rektorina Tartu Ülikooli, hoides ära selle evakueerimise Saksamaale. Nõukogude vägede lähenedes 1944. aasta suvel põgenes ta Rootsi. Kanti pagulaselu möödus Lundis, kus tal esialgu tuli teha arhiivitööd, kuid seejärel õnnestus töötada Lundi Ülikoolis lektorina ja hiljem ka professorina.

Edgar Kant on Eesti linnageograafia alusepanija. Tema käsitlusel linnade mõjualadest ja hierarhilisest asustusstruktuurist põhineb linnastumise ja linnade mõjuvõimu kasvu uurimine tänapäevani.

Tunnustus

1939 Valgetähe III klassi teenetemärgi kavaler

1972 Rootsis tegutseva Eesti Teadusliku Seltsi Lõuna-Rootsi osakonna auliige

Hollandi Kuningliku Geograafiaseltsi auliige

Lundi Geograafilise Ühingu auliige