Alkeemiast keemiani. Ajalooline laboriklaas

Näitus "Alkeemiast keemiani. Ajalooline laboriklaas" tutvustab muuseumi rikkalikest kogudest pärit vanimaid ja ainulaadsemaid klaasist laborianumaid.

Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi kogus on hoiul üle 3000 klaasist ja portselanist laborinõu, milledega on tehtud teadust ja koolitatud tulevasi keemiaõpetajaid enam kui saja aasta vältel. Keemialaborites kasutatud klaasanumad – retordid, jahutid, katseklaasid jpt -  on jõudnud muuseumikogusse suuresti  tänu Tartu Ülikooli keemiaõppejõule Tullio  Ilometsale, kes alustas ajaloolise laboriklaasi talletamisega juba enam kui 40 aastat tagasi. Ajalooliste laborinõude rohkus muuseumi kogus on suurenenud eriti  2009.- 2010. aastal, mil seoses Tartu Ülikooli vana keemiahoone kolimisega Chemicumi on jõudnud muuseumisse suures koguses laboriklaasi, mida teadlased oma uurimistöös enam ei vaja. Vanimad näitusel eksponeeritud laborinõud pärinevad 19. sajandist, mil Tartus töötasid tunnustatud keemikud ja farmatseudid Carl Schmidt, Carl Claus,  Ivan Kondakov, Georg Dragendorff, Wilhelm Ostwald ja paljud teised silmapaistvad teadlased.

Näituse on koostanud Terje Lõbu, Sirje Sisask ja Maris Tuuling, kujundanud Margot Sakson, konsultant Tullio Ilomets, virtuaalnäituse on  aidanud teostada Andres Tennus ja Valmar Evert. Virtuaalnäitus asub aadressil http://www.muuseum.ut.ee/klaas/.

2011. aasta 27. märtsini avatuks jääva näituse teostumisele aitas kaasa Hasartmängu Nõukogu.