Ajutised näitused

Lisaks unikaalsele püsiekspositsioonile tutvustab Tartu Ülikooli muuseum igal aastal ajaloo ja mitmete teadusharude erinevaid tahke suurejoonelise aastanäitusega. Samuti on aastaringselt muuseumisaalides ka omanäolisi ajutisi näituseid.

KULTUURIDE KOHTUMISPAIK – TARTU

28.06.2019-31.10.2019 Toomemäel

19. ja 20. sajandil tõi ülikool Tartusse õppejõude ja üliõpilasi paljudest Euroopa maadest, eriti Lätist, Poolast, Ukrainast, aga ka Armeeniast, Gruusiast, Saksamaalt ja mujalt. Siin hariduse saanud noored läksid nii itta kui ka läände, kandes kaasas Tartust saadud teadmiste ja kogemuste pagasit.

Ajutine näitus Toomemäel Tartu Ülikooli muuseumi läänekülje ja Inglisilla vahel räägib loo 16 silmapaistvast eurooplasest, kes on Tartu Ülikoolis kas õppinud või õpetanud. Kõik nad on hiljem oma tegevusega mõjutanud oma maa või Eesti kultuurielu või poliitikat või saanud oma teadussaavutustega kogu maailmas tuntuks.

Näitusel portreteeritud isikute lugusid illustreerivad ajaloolised fotod nendega seotud paikadest Tartus.

Näitus on eesti ja inglise keeles.

Linnaruumi ekspositsioon on osa uuest ülikooli ajaloo püsinäitusest, mis avatakse muuseumis 29. novembril.

Näituse meeskond:

kuraatorid Janet Laidla, Lea Leppik ja Mariann Raisma,

keeletoimetaja Sirje Toomla,

tõlkija Kristopher Rikken,

kujundaja Exporabbit.

Näituse koostamist toetasid Euroopa Komisjon, Euroopa kultuuripärandi aasta 2018, Euroopa Nõukogu, Euroopa pärandi päevad ja Tartu linn.

Näitus on valminud projekti „Linking home, linking Europe. Virtual map of Europe in Tartu“ raames.

PANE VAIM VALMIS! TARTU ÜLIKOOLI SADA NÄGU

„Pane vaim valmis! Tartu Ülikooli sada nägu“ on fotonäitus, millega tähistatakse rahvusülikooli 100. sünnipäeva. Eesti üks tuntumaid portreefotograafe Birgit Püve jäädvustas sada Tartu Ülikooli väljapaistvat teadlast ja õppejõudu koos esemega, mis pildistatud isikute tööd või suhet ülikooliga iseloomustab. Tartu Ülikooli muuseumi direktori ja näituse idee autori Mariann Raisma sõnul oli projekti aluseks soov dokumenteerida inimesi, kes täna ülikooli vaimu kujundavad ning teha seda kunstiprojekti vormis. „Soov oli portreteerida eri valdkondade tegijaid koos mõne ajaloolise esemega, rõhutades selle kaudu ülikooli ajaloolist järjepidevust ning selle inimese seotust teadusvaldkonnaga.“ Portreedele valitud objektid pärinevad valdavalt Tartu Ülikooli muuseumi kogudest, kuid kasutatud on ka pildistatute isiklikke esemeid.

Näituse jaoks pildistatud inimeste seas on nii Tartu Ülikooli emeriitprofessoreid, praeguseid tipptegijaid kui ka noori andekaid teadlasi neljast valdkonnast. Keerulise valiku, keda pildistada, on teinud valdkonnad ise. Samuti on fotodel jäädvustatud neli Tartu Ülikooli rektorit, Tartu Ülikooli pärandi väärtustaja Tullio Ilomets ja teisedki, kes ülikooli nägu on kujundanud.

Näitus avati 30. novembril 2017 vahetult rahvusülikooli 98. sünnipäeva eel ja oli jagatuna kahte gruppi üleval Tartu Ülikooli peahoone fuajees ning Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis kuni 30. märtsini 2018. Seejärel on näitust eksponeeritud erinevtes Tartu Ülikooli ja avalikes hoonetes nii Tartus kui mujal Eestis.

Rändnäitust on võimalik 2019. aastal uudistada järgmistes kohtades:

Aprillist maini TÜ Pärnu kolledžis

Alates oktoobrist taas muuseumis

Näituse meeskond

Fotograaf:  Birgit Püve

Idee: Mariann Raisma

Projektijuhid: Karoliina Kalda, Mariann Raisma, Mairo Rääsk

Graafiline kujundaja: Maarja Roosi

Keeletoimetaja: Anu Lepp

Tõlge inglise keelde: Juta Ristsoo

Trükk: OÜ Digifoto

Täname: Peeter Burk, Raul Eamets, Margus Lember, Tanel Nõmmik, Tarmo Rämmi, Andres Soosaar, Margit Sutrop, Maris Tuuling, Mare Isakar, Ivo Paalits, Okupatsioonide muuseum.

Toetuse eest täname Eesti Kultuurkapitali.