Aasta Tullio statuut ja võitjad

TARTU ÜLIKOOLI MUUSEUMI AASTA TÖÖTAJA AUHINNA „AASTA TULLIO“ STATUUT

1. ÜLDSÄTTED

1.1. AASTA TULLIO on rahaline tunnustusauhind, mis antakse parimale muuseumitöötajale Tartu Ülikooli muuseumis.

1.2. Auhind antakse välja igal aastal.

1.3. Auhinna eesmärgiks on muuseumitöötaja professiooni väärtustamine ning töö motiveerimine.

1.4. Rahalist auhinda annab välja Tartu Ülikooli muuseum.

2. KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

2.1. Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli muuseumi töötajad (v.a. direktor).

3. KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

3.1. Avalik konkurss viiakse läbi kalendriaasta lõpus (november-detsember).

3.2. Valik toimub salajasel hääletusel kõikide muuseumitöötajate poolt.

3.3. Auhind antakse välja isikule, kes on kogunud kõige enam poolthääli.

5. AUHINNAFOND

5.1. AASTA TULLIO on rahaline preemia, mille suurus sõltub muuseumi majanduslikust seisust.

Võitjad

2010 Tullio Ilomets

2011 Urmet Paloveer

2012 Janet Laidla

2013 Made Sokk

2014 Kerli Rätsep

2015 Jaanika Anderson

2016 Maris Meus

2017 Anne Arus

2018 Paula Põder

2019 Karoliina Kalda

2020 Maris Tuuling

2021 Külli Lupkin