Konverentsid

 

Tartu Ülikooli muuseumi aastakonverents 2017: Realia et naturalia valdkond rahvusülikoolis: „Tartu loodus- ja täppisteadlaste Pühad Graalid enne ja nüüd.

Loodus- ja täppisteadustel on olnud Tartu Ülikooli arengus eriline roll alates 1960. aastatest ning see kajastub olulisel määral ka tänastes võtmevaldkondades nagu näiteks infotehnoloogia, geenitehnoloogia jpt. Teadustulemused, mis loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on saavutatud, on aidanud Tartu Ülikoolil tõusta üha kõrgemale maailma ülikoolide edetabelites.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga koostöös korraldatav konverents „Tartu loodus- ja täppisteadlaste Pühad Graalid enne ja nüüd“ keskendub küsimustele, kuidas loodusteadlaste uurimisfookus on aja jooksul teaduse ja ühiskonna arengu tuultes muutunud interdistsiplinaarsemaks ja millised võiks olla valdkonna tulevikuvisioonid.

Ootame kõiki loodusteaduslike distsipliinide ajaloost ja tulevikust huvitatud teadlasi esitama ettekannete teese Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis 6.12.2017 toimuvaks konverentsiks. Teese esitama on oodatud ka kraadiõppurid. Teretulnud on võrdlused naabermaade arengutega. Konverentsile on kavas kaasata 10–12 erinevate loodusteaduslike valdkondade tippspetsialisti Eestist.

Teesid (pikkusega kuni 2000 tm) palume saata aadressil lea.leppik@ut.ee hiljemalt 15. septembriks 2017.

Tartu Ülikooli muuseum on korraldanud kolm konverentsi sarjas, kus on analüüsitud rahvusülikooli arenguid 100 tegevusaasta vältel. Seejuures eriline rõhk on olnud Tartu Ülikooli viimasel 25 tegevusaastal ja üleminekuajal. Konverentside eesmärk on edendada Tartu Ülikooli mineviku ja tuleviku uurimist erinevates valdkondades. Senised tulemused on avaldatud Tartu Ülikooli ajaloo küsimuste sarjas (uuemad numbrid veebis http://ojs.utlib.ee/index.php/TYAK ).

 

Balti teadusajaloo ja teadusfilosoofia konverents „Vene impeeriumi äärel: Tartu saksa ülikool ja tema esimene rektor Georg Friedrich Parrot“. 

18.-20. maini 2017 toimub Tartu Ülikoolis rahvusvaheline 28. Balti teadusajaloo ja teadusfilosoofia konverents pealkirjaga „Vene impeeriumi äärel: Tartu saksa ülikool ja tema esimene rektor Georg Friedrich Parrot“.

Konverents on pühendatud Keiserliku Tartu Ülikooli esimesele rektorile Georg Friedrich Parrotile, kelle sünnist möödub tänavu 5. juulil 250 aastat. Parroti maailmavaates  mängis olulist rolli usk hariduse headtegevasse jõudu ja teaduse võimesse maailma muuta. Tema teeneid Tartu ülikooli ees on raske üle hinnata, kuid tema tegevust on võimalik ja vajalik ikka ja jälle uute põlvkondade tarvis uuesti mõtestada. Nii võetaksegi konverentsil kõne alla valgustusajastu filosoofilised ideed, arusaamad pedagoogikast, teaduse side praktikaga ja teadussuhtlus ning ideede liikumine. Ettekanded ei piirdu loomulikult Parroti ja 19. sajandiga, vaid katavad perioodi varauusajast kaasajani ja juttu tuleb ka teistest põnevatest isikutest ning teadusajaloolistest ideedest.

Kolmel päeval esitavad teadlased 10 riigist kokku 68 ettekannet.

Konverentsi korraldavad Teadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühendus ja Tartu Ülikooli muuseum. Balti teadusajaloo konverentside traditsioon ulatub 1950. aastaisse ja need on toimunud enamvähem regulaarselt iga kahe aasta tagant kordamööda Eestis, Lätis , Leedus ja uuemal ajal ka Soomes.

Kõik huvilised on teretulnud kuulama!

Konverentsi kava

Aastakonverents "Muutuste sajand Eesti meditsiinis"

Konverents kuulub rahvusülikooli 100. aastapäeva ettevalmistavate ürituste sarja ja toimub 6. detsembril 2016. Võimalike ettekannete lühitutvustusi (kuni 2000 tähemärki) ootame 30. septembrini 2016 aadressil lea.leppik@ut.ee.

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli muuseum ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond. Ettekannete põhjal valminud artiklid publitseeritakse "Tartu Ülikooli ajaloo küsimuste" sarjas. 

Konverentsi tutvustuse leiate konverentsi alamlehelt.

Lisainfo:

Lea Leppik

Tartu Ülikooli muuseumi teadusdirektor

lea.leppik@ut.ee 

Tutvu ka varasemate konverentside kokkuvõtetega.