Hullu Teadlase IV teaduskonverents „H2O, võta kaevust ja joo“

Ka sel õppeaastal ootab Hull Teadlane kõigi Eesti koolide 1.-3. klassi õpilasi osalema teaduskonverentsi projektis, mille käigus uurivad õpilased nende kodukoha kraanivee kvaliteeti, võrdlevad loodusliku ja puhastatud vee omadusi ning mõõdavad igapäevast vee tarbimise hulka kodus ja koolis. Saadud vaatlus- ja mõõtmistulemused tuleb õpilastel vormistada uurimistööna.

Projekti tegevusi ja vaatlusi viivad õpilased läbi 4-6 liikmelistes rühmades 4 nädala jooksul (vabalt valitud 4 nädalat 2017/2018 õppeaasta jooksul).

Projekti ajakava (kuupäevaline ajakava selgub septembrikuu jooksul):

  • oktoober 2017                         osalevate rühmade registreerimine

  • detsember 2017                       osalejate kohtumine Hullu Teadlasega Skype’i vahendusel, et saada nõuandeid mõõtmiste ja vaatluste läbiviimiseks ja uurimistöö koostamiseks.

  • jaanuar/veebruar 2018             Hull Teadlane külastab 10 projektis osalevat kooli, millest 5 on suurematest keskustest kaugemal asuvad koolid. Koolides viib Hull Teadlane läbi projektiga seotud teaduskatseid ja tutvustab teemavaldkonda. Külastatavad koolid valib Hull Teadlane vastavalt projektis osalevate õpilaste arvule (külastatakse koole, kust osaleb kõige rohkem õpilasi).

  • märts 2018                              uurimistööde esitamine Hullule Teadlasele

  • aprill 2018                               iga vanuseastme 5 parima töö selgitamine, kes saavad kutse osaleda Hullu Teadlase teaduskonverentsil Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis

  • mai 2018                                 Hullu Teadlase teaduskonverents Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis, parimate autasustamine

Septembris saadab Hull Teadlane koolidesse ka videoüleskutse, et motiveerida kõiki põhikooli I astme õpilasi projektis osalema. Registreerimise avame septembrikuu jooksul Tartu Ülikooli muuseumi kodulehel.

Rohkem infot: hull.teadlane@ut.ee, tel 737 6071