Aktiivõppeprogrammid Tartu linna munitsipaalkoolidele

Tartu Ülikooli muuseum pakub 2016/2017 õppeaastal riigihanke korras Tartu linna munitsipaalkoolidele järgmisi aktiivõppeprogramme:

LOODUSTEADUSED

Põhikooli I aste

•          Meeled ja avastamine „MeeLeeM“

Mängulises ja uurimuslikus programmis avastame ja testime oma meeli ning saame teada, mis juhtub siis, kui me mõne oma meeltest „välja lülitame“.

•          Aastaajad „KSST!“

Uurime, mis põhjustab aastaaegade vaheldumist, millised on erinevate aastaaegade tunnused ja millised muutused toimuvad looduses.

•          Mõõtmine ja võrdlemine „Mõõdame, uurime ja järeldame“

Tutvume erinevate mõõtühikute ja mõõtevahenditega. Teeme katseid, mõõdame klassikaaslaste reaktsiooniaega ja võrdleme erinevate kehade pikkusi ja masse.

•          Ilm „Ei ole halba ilma, on vaid vale riietus“

Uurime ja mõõdame erinevaid ilmastikunähtusi ja proovime klassiruumi udu tekitada.

Põhikooli II aste

“Kaart ja kompass”

Õpime kasutama kompassi ja erinevaid leppemärke ning teeme selgeks, mille poolest erinevad kaart ja plaan.

Gümnaasium

“Rahvaste rändamine ja kultuuridevaheline kommunikatsioon ühiskonnas”

Tutvume suuremate rahvaste rännetega läbi ajaloo ja analüüsime rännete tagajärgi. Lahendame probleemülesandeid ning arutame erinevate kultuuride ja maadega seotud stereotüüpe.

 

TÄPPISTEADUSED

Põhikooli III aste

„Elekter“

Õpime tundma elektrit juhtivaid ja mittejuhtivaid materjale. Saame teada, kes oli Alessandro Volta ning uurime, kuidas on võimalik elektrit toota.

Gümnaasium

„Kromatograafia“

Võrdleme puhtaid aineid ja segusid ning tutvume lähemalt kromatograafia meetodi ja Mihhail Tswettiga.

 

Programme viivad läbi Hull Teadlane või tema assistendid.

Täiendav info programmide kohta: annika.pindis@ut.ee või tel 737 6071

Registreerimine toimub Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna vahendusel. Küsi täpsemat infot oma kooli direktorilt, õppealajuhatajalt või koordinaatorilt.